O nás

TOMARK s.r.o.


Spoločnosť TOMARK s.r.o. má bohatú históriu, ktorá siaha až do roku 1995. Sme špecialisti v oblasti obrábania, tvárnenia a delenia hutného materiálu a zároveň výroby zváraných konštrukcií a komponentov. Od prípravy výroby až po finalizáciu sa staráme o každý krok výrobného procesu. Produkty, ktoré sme dodali našim zákazníkom, sú úspešne využívané v automobilovom priemysle, dopravných systémoch, poľnohospodárstve a energetickom priemysle.

Našim zákazníkom dodávame výrobky podľa ich požiadaviek a prianí, ktoré často vyžadujú individuálne riešenie a musia byť v presnom súlade s dodanou výkresovou dokumentáciou. V prípade potreby však ponúkame aj vlastné konštrukčné riešenia. Neustále sa prispôsobujeme rastúcim potrebám a požiadavkám zákazníkov a tiež progresívnym moderným trendom, preto neustále rozširujeme portfólio ponúkaných výrobkov a riešení. Výrobné aktivity spoločnosti TOMARK s.r.o. sa uskutočňujú v piatich výrobných halách s celkovou plochou približne 20 000 m2.

Veľký dôraz kladieme na schopnosti a efektivitu práce našich zamestnancov. Tí sú neustále školení a motivovaní na uplatňovanie všetkých princípov manažérstva kvality, vďaka čomu je spoločnosť TOMARK s.r.o. dlhoročným vlastníkom certifikátu ISO 9001:2015. Na všetky výrobné procesy dohliadajú samostatní pracovníci oddelenia kontroly kvality. Výsledkom je plynulý a efektívny výrobný proces s významným dôrazom na zabezpečenie presnosti, časového súladu a dodržiavanie medzinárodne platných noriem.

Ako výrobná spoločnosť si uvedomujeme aj našu spoločenskú zodpovednosť, preto výrazne podporujeme podujatia s akademickým, kultúrnym, športovým či sociálnym charakterom na regionálnej aj celoslovenskej úrovni. Výrazne sme tiež znížili energetickú náročnosť našich budov a realizujeme nemalé investície do ekologizácie výrobných procesov a znižovania množstva vytváraných odpadov. Ak hľadáte spoľahlivého dodávateľa pre komplexné služby v oblasti obrábania, tvárnenia a delenia hutného materiálu, prípadne výroby zváraných konštrukcií a komponentov, kontaktujte nás a pridajte sa k našim existujúcim spokojným zákazníkom.

Ing. Daniel Tomko, Konateľ

Prevádzkové činnosti

Spracovanie materiálov: pálenie, strihanie, rezanie, ohýbanie, plošné tvárnenie tzv. delenie materiálu podľa deliacich plánov

Výroba dielcov

V prevádzke prípravy výroby spracovávame dodaný hutný materiál a vyrábame z neho dielce a polotovary do ďalšej výroby. Jedná sa o pálenie, strihanie, rezanie, ohýbanie a plošné tvárnenie, tzv. delenie materiálu podľa deliacich plánov.

Zváračské, montážne a zámočnícke práce, povrchová úprava.

Zváračské a montážne práce

Poskytujeme širokú škálu výrobných služieb: okrem výroby návesov pre automobilový priemysel sa zaoberáme aj výrobou súčiastok pre poľnohospodárske stroje, výrobou tlakových nádob a zásobníkov vody. Ponúkame tiež zváranie, povrchovú úpravu a zámočnícke práce.

Nástrojáreň

V nástrojárni prevádzkujeme výrobu lisovacích, zváracích a vŕtacích prípravkov s vysokou presnosťou a kvalitou. Ponúkame konštrukciu, výrobu súčiastok, opravy a údržbu nástrojov pre prácu s pevnými materiálmi. Cieľom je účinná podpora výrobných procesov s modernými technológiami.

Letecká výroba TOMARK AERO, návrh, vývoj a výroba lietadiel Viper SD4 a Skyper GT9

Návrh, vývoj a výroba lietadiel

V divízii TOMARK AERO navrhujeme, vyvíjame a vyrábame ultraľahké športové lietadlá Viper SD4 a Skyper GT9, vhodné na cestovanie, letecký výcvik alebo zážitkové lietanie. Pri ich návrhu, vývoji a výrobe venujeme dôkladnú pozornosť každému detailu s dôrazom na kvalitu. Tieto lietadlá sú výsledkom tvorivej práce odborníkov v letectve a využívajú mnoho nových špičkových technológií.

Obrábacie práce, strojné súčiastky a dielce, trieskové obrábanie

Obrábacie práce

V konštrukčnej dielni sa zaoberáme výrobou rôznych strojných súčiastok a dielcov. Jednou z častí výroby je trieskové obrábanie, vrátane sústruženia, frézovania a vŕtania, ktoré umožňuje presné a efektívne spracovanie materiálov. Okrem toho sa vyrábajú aj dielce pre tzv. zvarence, ktoré sa používajú pri zváraní konštrukcií a zabezpečujú ich pevnosť a spoľahlivosť.

Pridajte sa k nám

Šikovní ľudia sú u nás vítaní. Napíšte nám, aké Vaše schopnosti by sme mohli využiť a pridajte sa k tímu spoločnosti TOMARK s.r.o.

Výroba zváraných konštrukcií a rozličných komponentov podľa špecifikácií zákazníka

Objednávky a dopyty

Copyright © TOMARK s.r.o. Všetky práva vyhradené.