Kariéra

Voľné pracovné pozície

Vítame Vás v sekcii KARIÉRA spoločnosti TOMARK s.r.o.


Pozícia
Technológ v strojárskej výrobe
 • spracovanie technologickej dokumentácie na základe konštrukčnej dokumentácie

 • stanovenie normy spotreby času

 • tvorba podkladov pre spracovanie cenovej ponuky

 • overovanie nových postupov výroby, spolupráca na realizácii technologických zmien a návrhov

 • zabezpečenie technickej prípravy zmien sortimentu a zavádzanie nových produktov

 • riešenie operatívnych problémov na pracoviskách z pohľadu technológie a kontrola dodržiavania technologickej disciplíny

 • vyhodnocovanie výsledkov dosiahnutých v technologickom procese, zavádzanie a vyhodnocovanie štatistických metód

Požiadavky
Skúsenosti a prax
 • vysokoškolské vzdelanie ideálne technického zamerania

 • aspoň ročná prax na obdobnej pozícii

 • dôslednosť, samostatnosť, presnosť, analytické schopnosti

 • proaktívny prístup k práci

Ponúkame
1200 €/mesiac

Výška finálnej mzdy závisí od schopností a kvality kandidáta.

 • Budete pracovať v stabilnej strojárskej spoločnosti s najmodernejšou technológiou, čo vám umožní rozvíjať vaše technologické zručnosti.

 • V spoločnosti sa cítite ako súčasť tímu a zabezpečujeme pre vás istotu dlhodobého zamestnania a stabilného príjmu.

 • Okrem toho, že dostanete príspevky podľa zákona na rekreáciu, lekárske ošetrenie a stravné lístky, budete mať tiež možnosť získať náborovú prémiu za odporúčaného kandidáta.

 • Pretože vieme, že je dôležité byť neustále v obraze, ponúkame vám možnosť vzdelávania prostredníctvom odborných školení a kurzov, aby ste mohli neustále rozvíjať svoje schopnosti.

 • Aby ste sa cítili v spoločnosti dobre, ponúkame vám aj sociálny program, ktorý zahŕňa firemné podujatia a ďalšie benefity, ako napríklad flexibilný pracovný čas alebo zdravotné poistenie.

 • Ak hľadáte stabilné a zaujímavé zamestnanie v oblasti strojárskej výroby, neváhajte a pridajte sa k nám.

Pozícia
Obrábač kovov
 • zoraďovanie a obsluha CNC strojov

 • zoraďovanie nástrojov

 • práca v systémoch FANUC, HEIDENHAIN

 • základné programovanie

Požiadavky
Skúsenosti a prax
 • aspoň ročná prax alebo základné skúsenosti s obrábaním kovov na CNC strojoch

 • ochota učiť sa

 • vzťah k poriadku na pracovisku

 • proaktívny prístup k práci

Ponúkame
9 €/hod

Výška finálnej mzdy závisí od schopností a kvality kandidáta.

 • Budete pracovať v stabilnej strojárskej spoločnosti s najmodernejšou technológiou, čo vám umožní rozvíjať vaše technologické zručnosti.

 • V spoločnosti sa cítite ako súčasť tímu a zabezpečujeme pre vás istotu dlhodobého zamestnania a stabilného príjmu.

 • Okrem toho, že dostanete príspevky podľa zákona na rekreáciu, lekárske ošetrenie a stravné lístky, budete mať tiež možnosť získať náborovú prémiu za odporúčaného kandidáta.

 • Pretože vieme, že je dôležité byť neustále v obraze, ponúkame vám možnosť vzdelávania prostredníctvom odborných školení a kurzov, aby ste mohli neustále rozvíjať svoje schopnosti.

 • Aby ste sa cítili v spoločnosti dobre, ponúkame vám aj sociálny program, ktorý zahŕňa firemné podujatia a ďalšie benefity, ako napríklad flexibilný pracovný čas alebo zdravotné poistenie.

 • Ak hľadáte stabilné a zaujímavé zamestnanie v oblasti strojárskej výroby, neváhajte a pridajte sa k nám.

Pozícia
Referent obchodu
 • prieskum trhu

 • vyhľadávanie ďalších – nových obchodných príležitostí

 • príprava podkladov na obchodné jednanie

 • príprava podkladov na uzatváranie obchodných zmlúv

 • zabezpečovanie realizácie zákaziek, vrátane ich evidencie

 • zabezpečovanie a vykonávanie prepravy dovozných alebo vývozných zásielok

 • príprava podkladov na vymáhanie pohľadávok

 • jednanie s orgánmi colnej správy a s finančnými úradmi

 • jednanie so zákazníkmi

 • evidencia zákazníkov podľa typu zákaziek, sídiel a spôsobov platenia

 • spolupráca s ostatnými organizačnými útvarmi spoločnosti

Požiadavky
Skúsenosti a prax
 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo technického smeru výhodou

 • Angličtina alebo Nemčina aspoň na úrovni B2 je nutnosťou, komunikuje sa prevažne so zahraničnými obchodnými partnermi

 • prax v oblasti zahraničného obchodu veľkou výhodou

 • znalosť predajných techník a procesov, základný prehľad v ekonomických pojmoch ako faktúry alebo objednávky

 • používateľské skúsenosti s ERP softvérom

Ponúkame
od 1212 €/mesiac + variabilná zložka mzdy
až do výšky 25 % základnej mzdy

Výška finálnej mzdy závisí od schopností a kvality kandidáta.

 • Budete pracovať v stabilnej strojárskej spoločnosti s najmodernejšou technológiou, čo vám umožní rozvíjať vaše technologické zručnosti.

 • V spoločnosti sa cítite ako súčasť tímu a zabezpečujeme pre vás istotu dlhodobého zamestnania a stabilného príjmu.

 • Okrem toho, že dostanete príspevky podľa zákona na rekreáciu, lekárske ošetrenie a stravné lístky, budete mať tiež možnosť získať náborovú prémiu za odporúčaného kandidáta.

 • Pretože vieme, že je dôležité byť neustále v obraze, ponúkame vám možnosť vzdelávania prostredníctvom odborných školení a kurzov, aby ste mohli neustále rozvíjať svoje schopnosti.

 • Aby ste sa cítili v spoločnosti dobre, ponúkame vám aj sociálny program, ktorý zahŕňa firemné podujatia a ďalšie benefity, ako napríklad flexibilný pracovný čas alebo zdravotné poistenie.

 • Ak hľadáte stabilné a zaujímavé zamestnanie v oblasti strojárskej výroby, neváhajte a pridajte sa k nám.

Pozícia
Referent nákupu
 • vedenie rokovaní o cenových a zmluvných podmienkach s dodávateľmi

 • príprava dodávateľských zmlúv, kontrola plnenia zmluvných podmienok a koordinácia reklamačného procesu

 • vyhľadávanie nových dodávateľov a udržiavanie kontaktu s existujúcimi dodávateľmi. Vyhľadávanie príležitostí na dosiahnutie úspor

 • nákup vymedzeného sortimentu tovaru a materiálu

 • vedenie evidencie dodávateľov, vyhodnocovanie dodávateľov

 • evidencia cien a podmienok dodávania materiálu

 • vedenie dokumentácie a podkladov na účtovnú evidenciu

Požiadavky
Skúsenosti a prax
 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo technického smeru výhodou

 • Angličtina alebo Nemčina aspoň na úrovni B2 je nutnosťou, komunikuje sa prevažne so zahraničnými obchodnými partnermi

 • znalosť predajných techník a procesov, prax v oblasti služieb zákazníkom, efektívna komunikácia a schopnosť vyjednávať

 • základný prehľad v ekonomických pojmoch ako faktúry alebo objednávky

 • používateľské skúsenosti s ERP softvérom

Ponúkame
od 1212 €/mesiac + variabilná zložka mzdy
až do výšky 25 % základnej mzdy

Výška finálnej mzdy závisí od schopností a kvality kandidáta.

 • Budete pracovať v stabilnej strojárskej spoločnosti s najmodernejšou technológiou, čo vám umožní rozvíjať vaše technologické zručnosti.

 • V spoločnosti sa cítite ako súčasť tímu a zabezpečujeme pre vás istotu dlhodobého zamestnania a stabilného príjmu.

 • Okrem toho, že dostanete príspevky podľa zákona na rekreáciu, lekárske ošetrenie a stravné lístky, budete mať tiež možnosť získať náborovú prémiu za odporúčaného kandidáta.

 • Pretože vieme, že je dôležité byť neustále v obraze, ponúkame vám možnosť vzdelávania prostredníctvom odborných školení a kurzov, aby ste mohli neustále rozvíjať svoje schopnosti.

 • Aby ste sa cítili v spoločnosti dobre, ponúkame vám aj sociálny program, ktorý zahŕňa firemné podujatia a ďalšie benefity, ako napríklad flexibilný pracovný čas alebo zdravotné poistenie.

 • Ak hľadáte stabilné a zaujímavé zamestnanie v oblasti strojárskej výroby, neváhajte a pridajte sa k nám.

Pozícia
Personalista (zástup počas MD/RD)
 • priamo riadi a organizuje činnosť oddelenia ľudských zdrojov v zmysle dodržania platnej pracovno-právnej legislatívy

 • komplexne spracováva a zodpovedá za personálnu dokumentáciu v celom pracovnom cykle zamestnancov, v súlade s platnou legislatívou a internými postupmi a procesmi

 • zodpovedá za spravovanie a tvorbu vnútropodnikových pracovno-právnych predpisov

 • koordinuje plánovanie a organizácia vzdelávacích aktivít v spoločnosti

 • zabezpečuje a riadi efektívnu komunikáciu a spoluprácu s ostatnými oddeleniami spoločnosti a externými organizáciami

 • zabezpečuje reportovanie výsledkov vedeniu spoločnosti

 • kooperuje pri organizovaní firemných akcií pre zamestnancov spoločnosti a spolupodieľa sa na marketingových aktivitách spoločnosti

Požiadavky
Skúsenosti a prax
 • vzdelanie preferovane v oblasti personálneho manažmentu a ľudských zdrojov

 • prax a skúsenosti s komplexným HR procesom

 • znalosť programov balíka Microsoft Office, predovšetkým Word a Excel na pokročilej úrovni

 • základy hospodárskej korešpondencie, mzdového účtovníctva a softvéru SOFTIP

 • samostatnosť, odolnosť voči stresu, schopnosť pracovať v tíme a občas aj využiť vlastnú kreativitu

Ponúkame
od 1212 €/mesiac + variabilná zložka mzdy
až do výšky 25 % základnej mzdy

Výška finálnej mzdy závisí od schopností a kvality kandidáta.

 • Budete pracovať v stabilnej strojárskej spoločnosti s najmodernejšou technológiou, čo vám umožní rozvíjať vaše technologické zručnosti.

 • V spoločnosti sa cítite ako súčasť tímu a zabezpečujeme pre vás istotu dlhodobého zamestnania a stabilného príjmu.

 • Okrem toho, že dostanete príspevky podľa zákona na rekreáciu, lekárske ošetrenie a stravné lístky, budete mať tiež možnosť získať náborovú prémiu za odporúčaného kandidáta.

 • Pretože vieme, že je dôležité byť neustále v obraze, ponúkame vám možnosť vzdelávania prostredníctvom odborných školení a kurzov, aby ste mohli neustále rozvíjať svoje schopnosti.

 • Aby ste sa cítili v spoločnosti dobre, ponúkame vám aj sociálny program, ktorý zahŕňa firemné podujatia a ďalšie benefity, ako napríklad flexibilný pracovný čas alebo zdravotné poistenie.

 • Ak hľadáte stabilné a zaujímavé zamestnanie v oblasti strojárskej výroby, neváhajte a pridajte sa k nám.

Kontakt na personálne oddelenie

Ak spĺňate požiadavky, zašlite nám žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom na e-mailovú adresu:

Pre pracovné pozície v leteckej výrobe kliknite na nasledujuci odkaz:

Pripojte sa k nám

Spoločnosť TOMARK, s.r.o. je dynamická firma, ktorá  flexibilne reaguje a prispôsobuje sa zmenám na trhu práce. Uvedomujeme si, že dlhodobo prosperujúcu a produktívnu spoločnosť dokážeme vybudovať iba s ľuďmi, keďže ľudia sú najdôležitejším aktívom každej organizácie. Za efektívne fungujúci podnik vďačíme práve našim kvalifikovaným zamestnancom.

Keďže neustále rozvíjame a rozširujeme svoje aktivity, preto neustále hľadáme nových zamestnancov, ktorí majú chuť a odhodlanie pracovať v perspektívnej firme. Záujemcom ponúkame príležitosť pracovať v stabilnej spoločnosti, s modernými technológiami i zariadeniami. Podporujeme všetkých ambicióznych a cieľavedomých ľudí, ktorí chcú uplatniť a rozvíjať svoj osobnostný i odborný rast a zúžitkovať doterajšie skúsenosti.

Výhody a Benefity

 • Zájazdy na strojárske a letecké podujatia
 • Kultúrne podujatia
 • Vianočné posedenie a vianočný guláš
 • Firemný športový deň
 • Prenájom ľadovej plochy
 • Prenájom bowlingových dráh
 • Športové podujatia
 • Prenájom bazéna
 • Masáže
 • Relaxačné pobyty

Výroba zváraných konštrukcií a rozličných komponentov podľa špecifikácií zákazníka

Objednávky a dopyty

Copyright © TOMARK s.r.o. Všetky práva vyhradené.