O nás

Tomark

Spoločnosť TOMARK, s.r.o.vznikla v auguste roku 1995. Špecializuje sa na obrábanie, tvárnenie, delenie hutného materiálu a výrobu zváraných konštrukcií a komponentov od prípravy výroby po finalizáciu. Produkty spoločnosti nachádzajú široké uplatnenie v automobilovom priemysle, v oblasti dopravných systémov, poľnohospodárskej oblasti či energetickom priemysle.

Svojim zákazníkom dodávame produkty podľa ich požiadaviek a prianí, ktoré neraz vyžadujú individuálne „riešenie na mieru“ a v súlade s ich výkresovou dokumentáciou. Vieme však ponúknuť aj vlastné konštrukčné riešenia. Keďže sa snažíme prispôsobiť rastúcim potrebám a nárokom zákazníkov, ale aj progresívnym moderným trendom, naďalej rozširujeme ponuku svojich produktov a riešení. Výrobné aktivity spoločnosť TOMARK, s.r.o. realizuje v piatich výrobných halách, na celkovej ploche cca 15 000 m2.

O bezproblémovú prevádzku spoločnosti sa starajú výrobní, teda prevádzkoví a obslužní pracovníci a technicko-hospodárski pracovníci, vykonávajúci technické, administratívne a riadiace činnosti. Všetky svoje aktivity pracovníci spoločnosti TOMARK, s.r.o. realizujú s významným dôrazom na zabezpečenie presnosti, časovej zosúladenosti a kvality.

Preto sú rozličné pracovné činnosti denno-denne konfrontované a porovnávané s kvalitatívnymi parametrami a normami. Kontrolu a prípadné nápravné opatrenia realizujú samostatné pracoviská oddelenia kontroly kvality.

Ing. Daniel Tomko, Konateľ

Hodnoty

Prevádzkové činnosti

Spracovanie materiálov: pálenie, strihanie, rezanie, ohýbanie, plošné tvárnenie tzv. delenie materiálu podľa deliacich plánov

Výroba dielcov

Pružnosť, spoľahlivosť a pripravenosť riešiť požiadavky zákazníkov, ktoré vyžadujú „riešenia na mieru“. Dostupnosť náhradných dielov a rýchle zasielanie do celého sveta.

Zváračské a montážne práce

Pružnosť, spoľahlivosť a pripravenosť riešiť požiadavky zákazníkov, ktoré vyžadujú „riešenia na mieru“. Dostupnosť náhradných dielov a rýchle zasielanie do celého sveta.

Nahradiť text a fotografiu tu

Pružnosť, spoľahlivosť a pripravenosť riešiť požiadavky zákazníkov, ktoré vyžadujú „riešenia na mieru“. Dostupnosť náhradných dielov a rýchle zasielanie do celého sveta.

Nástrojáreň a konštrukčná dielňa

Pružnosť, spoľahlivosť a pripravenosť riešiť požiadavky zákazníkov, ktoré vyžadujú „riešenia na mieru“. Dostupnosť náhradných dielov a rýchle zasielanie do celého sveta.

Vývoj a výroba lietadiel

Pružnosť, spoľahlivosť a pripravenosť riešiť požiadavky zákazníkov, ktoré vyžadujú „riešenia na mieru“. Dostupnosť náhradných dielov a rýchle zasielanie do celého sveta.

Obrábacie práce

Pružnosť, spoľahlivosť a pripravenosť riešiť požiadavky zákazníkov, ktoré vyžadujú „riešenia na mieru“. Dostupnosť náhradných dielov a rýchle zasielanie do celého sveta.
Výroba zváraných konštrukcií i rozličných komponentov podľa špecifikácií zákazníka

Kontakt

  • Strojnícka 5, 080 01
  • Tel.: +421 51 7480 561
  • info@tomark.sk
Copyright © TOMARK s.r.o. All rights reserved.