Certifikáty

Zoznam certifikátov

Spoločnosť TOMARK, s.r.o. je držiteľom certifikovaného integrovaného systému manažérstva kvality. Je tiež držiteľom certifikátov domácich i zahraničných leteckých inštitúcií, ktoré oprávňujú vyrábať lietadlá Viper SD4 a Skyper GT9. Vo výrobnom procese spĺňame prísne bezpečnostné a letecké štandardy. Spoločnosť TOMARK, s.r.o. a jej produtky spĺňajú normy manažérstva kvality. Týmto dávame svojim obchodným partnerom a ďalším zainteresovaným stranám istotu, že svoju činnosť vykonávame na základe

správne definovaných a efektívne vykonávaných procesov, zameraných na spoľahlivé dodávky riešení podľa potrieb zákazníka.

Spoločnosť TOMARK, s.r.o. je držiteľom osvedčenia o povolení výrobnej organizácie (POA – SK.21G.0003) podľa platného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.216/2008 a nariadenia komisie (EU) č.748/2012 a národného povolenia výrobnej organizácie (NPOA – SK.NPOA.001).

Výroba zváraných konštrukcií i rozličných komponentov podľa špecifikácií zákazníka

Kontakt

  • Strojnícka 5, 080 01
  • Tel.: +421 51 7480 561
  • info@tomark.sk
Copyright © TOMARK s.r.o. All rights reserved.