Certifikáty

Vybrané certifikáty


Spoločnosť TOMARK s.r.o. je dlhoročným vlastníkom certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2015. Procesy vo firme boli definované, preverené, certifikované a splnili požiadavky pre rôzne činnosti:

  • Výroba rámov pre úžitkové vozidlá, návesy a ostatný automobilový priemysel
  • Výroba zváraných konštrukcií, vyžadujúcich tavné zváranie
  • Presné delene materiálu
  • Výroba lietadiel Viper SD4 a všetkých jeho variantov

Sme hrdí na to, že sme tento certifikát získali, pretože to znamená, že vnútrofiremné procesy sú funkčné a vykonávané efektívne a sú v súlade s medzinárodnými normami. To nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom najvyššiu kvalitu dodávaných výrobkov a služieb a zabezpečiť ich spokojnosť.

Máme tiež zavedený a certifikovaný systém riadenia kvality procesov zvárania podľa noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 3834-2:2006 s vydanými certifikátmi SK 3834-041/2009-I a SK 3834-072/2012-II.

Výroba zváraných konštrukcií a rozličných komponentov podľa špecifikácií zákazníka

Objednávky a dopyty

Copyright © TOMARK s.r.o. Všetky práva vyhradené.