Výroba vibračných striasačov na separáciu zmesí rôznych rozmerov

Časť výroby spoločnosti TOMARK s.r.o. je špecializovaná na výrobu podzostáv vibračných striasačov pre využitie v stavebníctve, poľnohospodárstve alebo farmaceutickom priemysle.

Výroba zváraných konštrukcií a rozličných komponentov podľa špecifikácií zákazníka

Objednávky a dopyty

Copyright © TOMARK s.r.o. Všetky práva vyhradené.