Nové projekty – verejné obstarávanie

Softvérové vybavenie pre TOMARK, s.r.o.:

JED formulár | Súťažné podklady

Obstarávanie inovatívnych technológií:

JED formulár Súťažné podklady

Softvérové vybavenie pre spoločnosť TOMARK, s.r.o.:

JED formulár | Súťažné podklady

CNC obrábacie pracovisko:

JED formulár | Súťažné podklady

CNC odihľovacie pracovisko:

JED formulár | Súťažné podklady

Robotizované zváracie pracoviská:

JED formulár | Súťažné podklady

Softvérové vybavenie pre evidenciu a riadenie výroby v TOMARK, s.r.o.

JED formulár | Súťažné podklady

Hardvérové vybavenie pre TOMARK, s.r.o.

JED formulár | Súťažné podklady

 

1. Robotizované zváracie pracovisko s príslušenstvom

JED formulár 1 | Súťažné podklady_1

Vysvetlenie SUPO_1 | Vyvetlenie výkres_1 | Súťažné podklady 1_úprava

 

2. Automatizované ohýbacie pracovisko

JED formulár 2 | Súťažné podklady 2

Súťažné podklady_2 úprava | Príloha zoznam dielcov

 

3. Fiber laserový deliaci stroj pre plech a tyčový materiál

JED formulár 3 | Súťažné podklady_3

 

4. Vysekávací stroj s automatickým nakladaním plechu a vykladaním dielcov

JED formulár 4 | Súťažné podklady_4

 

5. Manipulačné logistické pracovisko

JED formulár 5 | Súťažné podklady 5

 

6. Kombinované pracovisko vysekávania a pálenia s automatickým nakladaním plechu a vykladaním dielcov

JED formulár TOMARK 6

 

7. Fiber laserový deliaci stroj pre plech

JED formulár TOMARK_7 | Súťažné podklady TOMARK_7

 

8. Softvérové vybavenie

Výzva na predloženie cenových ponúk

Výsledok vyhodnotenia | Zmluva

 

9. Hardvérové vybavenie

Výzva na predloženie cenových ponúk

Výsledok vyhodnotenia | Zmluva