Featured

Spoločnosť TOMARK, s.r.o. vznikla v auguste roku 1995. Špecializuje sa na obrábanie, tvárnenie, delenie hutného materiálu a výrobu zváraných konštrukcií  a komponentov najmä pre automobilový priemysel. Široké spektrum technológii umožňuje našim náročným zákazníkom vyhotoviť výrobky podľa ich výkresovej  dokumentácie, prípadne podľa našich konštrukčných riešení.  Dynamický rozvoj  počas svojej krátkej histórie indikuje, že firma je schopná plniť aj tie najnáročnejšie  požiadavky svojich klientov. Dlhodobým zámerom spoločnosti je vybudovanie  modernej, konkurencieschopnej firmy a to investovaním do najmodernejších technológii a investovaním do rozvoja zamestnancov.

Spoločnosť TOMARK, s.r.o. je držiteľom certifikovaného integrovaného systému manažérstva kvality v zmysle noriem ISO 9001:2008 a systému manažérstva spôsobilosti vo zváraní STN EN ISO 9001:2009  a STN EN ISO 3834 - 2:2006

 

ČÍTAŤ ĎALEJ 

 

Pracovníci našej spoločnosti pri svojej práci využívajú špičkové technológie, CNC zariadenia, frézovacie, sústružné stroje, horizontálne vývrtavačky, ale i klasické stroje a zariadenia

 

 

 

ČÍTAŤ ĎALEJ 

 

Naša spoločnosť má stabilné miesto a zohráva dôležitú úlohu v segmente delenia hutného materiálu, výroby zváraných konštrukcií a výroby výrobkov podľa výkresovej dokumentácie pre automobilový a letecký priemysel

 

ČÍTAŤ ĎALEJ

 

Moderné robotizované zváracie pracoviská predstavujú špičkové technologické riešenia, ktoré umožňujú našej spoločnosti a jej pracovníkom dosahovať väčšiu efektivitu a kvalitu výroby.

 

 

ČÍTAŤ ĎALEJ