Certifikáty

Zoznam certifikátov

Spoločnosť TOMARK, s.r.o. sa môže pochváliť nositeľstvom prestížneho certifikátu kvality ISO 9001:2015. Tento certifikát bol preverený, certifikovaný a splnil požiadavky pre rôzne činnosti, vrátane výroby rámov pre úžitkové vozidlá, návesy a ostatný automobilový priemysel, výroby zváraných konštrukcií, presného delenia materiálu a dokonca aj výroby lietadiel SD-4 Viper.Sme hrdí na to, že sme získali tento certifikát, pretože to znamená, že naše procesy sú definované

a vykonávané efektívne a sú v súlade s medzinárodnými normami kvality.To nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom najvyššiu kvalitu výrobkov a služieb a zabezpečiť ich spokojnosť.

Máme zavedený systém riadenia kvality procesov zvárania podľa technických štandardov STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 3834-2:2006. Vďaka tomuto systému sme získali certifikáty: SK 3834-041/2009-I a SK 3834-072/2012-II. Dané certifikáty sú určené pre výrobu kovových výrobkov, motorových vozidiel, prívesov a pre výrobu dopravných prostriedkov, vyžadujúce tavné zváranie.

Výroba zváraných konštrukcií i rozličných komponentov podľa špecifikácií zákazníka

Contact

  • Strojnícka 5, 080 01
  • Tel.: +421 51 7480 561
  • info@tomark.sk
Copyright © TOMARK s.r.o. Všetky práva vyhradené.